Laatste Nieuwtjes

Wills Wing T3
Wills Wing lanceert de T3

Nieuwe lier
Voor het seizoen 2014 hebben wij onze lier laten aanpassen.

Wills Wing dealership
Trike Valley bekomt het Wills Wing dealership.

Nieuwe lierterreinen

In overleg met plaatselijke landbouwers beschikken we nu over twee nieuwe lierterreinen. De ene is 880 meter lang en is ZW- NO georiënteerd. Op deze weide kunnen we nu reeds terecht.

De tweede is 1030 meter lang en is van W naar Oost georiënteerd. Op dit ogenblik is er een deel met jong gras ingezaaid. Wanneer dit gras sterk genoeg is mogen we met de quad op de weide.

Hoe meer kabel we uitleggen, hoe hoger we opslepen. Hoe hoger je raakt, hoe meer kans om aan te sluiten bij een thermiek.

Dit opent weer nieuwe perspectieven om (nog) meer te vliegen. De lange weide zal in het voorjaar beschikbaar zijn. Trike Valley zorgt als enige vliegschool voor vliegmogelijkheden voor autonome deltisten .

De andere weiden die nu dienst doen blijven uiteraard in gebruik. Afhankelijk van de windrichting, het niveau van de piloten, windkracht etc,  wordt de locatie gekozen.