Laatste Nieuwtjes

Wills Wing T3
Wills Wing lanceert de T3

Nieuwe lier
Voor het seizoen 2014 hebben wij onze lier laten aanpassen.

Wills Wing dealership
Trike Valley bekomt het Wills Wing dealership.

Extra bergstage deze zomer

Omdat we op dit ogenblik reeds veel inschrijvingen hebben wordt er een extra bergstage voor beginners ingelast. De eerste bergstage vindt plaats van 6 tot 12 juli te Thoramme. De tweede beginnersstage gaat door van 10 tot 16 augustus. Beginners die in juli meegaan kunnen dus nog een tweede keer mee deze zomer om extra hoogtevluchten te maken. De plaats voor deze tweede stage moet nog bepaald worden. Meer info volgt later.

Begeleiders zijn Jo Bonné en ikzelf.